Cieszyn,

środa, 17 kwietnia 2019

Pytania o bezpieczeństwo przeciwpożarowe polskich zabytków

Depesza prasowa
17 kwietnia 2019 r.

Po pożarze katedry w Paryżu warto zapytać, czy w Polsce podobny pożar byłby szybko ugaszony? Przecież przy wielu podobnych obiektach w Polsce brak jest nawet hydrantów ppoż. Nieprawidłowo parkujące samochody uniemożliwią natomiast akcję gaszenia pożaru.

Zaś Kościół w. Katarzyny w Gdańsku- w czasie ostatniego pożaru 22 maja 2006 r. po prostu spłonął dach głównej nawy- w ciągu ledwie kilkunastu minut. Wnętrze ocalało bo płonący dach spoczął na betonowej konstrukcji. akcję utrudniały samochody parkujące na dojeździe przeciwpożarowym i musiano je napierw odholować.

Czy także w Polsce wyniesionoby na czas liczne dzieła sztuki by ocalić je przed pożogą? Czy często jeszcze średniowieczne stropy żaroodporne- są nadal w dobrym stanie i czy wytrzymają ciężar spadających płonących bel i żagwi pokrycia dachu? W Paryżu, mimo że spłonął cały dach, zniszczeniu uległo jedynie ok. 10 procent stropu żaroodpornego i w tym miejscu jak na grafice poniżej- został on przerwany.


Kolor czerwony- szacunkowe miejsca zwalenia pokrycia żaroodpornego,  cc wikimedia

W katedrze w Paryżu żaroodporne sklepienia wytrzymały ciężar opadającego płonącego dachu i do przerwania stropu żaroodpornego doszło jedynie w miejscu późniejszych jego przeróbek- np. w środku, gdzie w XIX wieku niejaki Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc dokonał modyfikacji pierwotnego projektu katedry dobudowując neogotycką iglicę. Co z licznymi przeróbkami architektonicznymi średniowiecznych jeszcze stropów żaroodpornych starych polskich  kościołów- czy nadal spełnią one swoją rolkę w przypadku pożarów?

Czy polskie katedry, kolegiaty, bazyliki mają przygotowane systemy alarmowe na wypadek pożaru? Ile razy w ostatnim roku trenowano gaszenie ich pożaru? W przypadku katedr Notre- Dame takie akcje treningowe przeprowadzono w ciągu ostatniego roku co najmniej dwukrotnie. Dwa razy strażacy trenowali pożar w samej katedrze w ciągu ostatniego roku.

Czy badano statykę konstrukcji i jakość pokrywy żaroodpornej stropów polskich katedr, kolegiat, bazylik? Czy podobnie jak w przypadku pożaru w Paryżu, także w Polsce w przeciągu kilkunastu minut sto osób ruszyłoby do akcji kontrolowanej ewakuacji dzieł sztuki z zagrożonego budynku? Czy takie procedury w ogóle istnieją i opracowano je w przypadku polskich katedr, bazylik, kolegiat? Co z wyniesieniem dzieł sztuki które są zbyt wielkie? W przypadku pożaru w Windsorze spaliły się obrazy zbyt wielkie by je wynieść. 
 
W 1992 roku palił się zamek w Windsorze, nieco wcześniej płonął pałac w Uppark. Dla pożaru samego zamku w Windsorze użyto wielu milionów litrów wody z wodociągu, opróżniono też staw i pływalnię, a także pompowano wodę z rzeki Tamizy. Czy polskie sieci wodociągowe są w stanie sprostać wymogom pożarów? W przypadku katedry w Paryżu szkody wynoszą wg szacunków ubezpieczycieli ok. 30 miliardów złotych [1], czyli ok. 1/10 polskiego rocznego budżetu całego kraju.

Pożar pałacu w Windsorze był spowodowany reflektorem przyciśniętym do kurtyny. W przypadku pożaru w Gdańsku- winą obarczono zły kabel od szlifierki. 

W przypadku pożaru wieży katedry w Gorzowie- nadal nie wiadomo dlaczego na miejscu brak było drabin mogących gasić pożar 40-metrowej średniowiecznej budowli i dlaczego te dwie drabiny musiano dopiero przywieźć - jedną z Polic pod Szczecinem, a drugą z Poznania- już po wybuchu pożaru. Pożar 40-metrowego budynku średniowiecznego gaszono rzekomo aż 24 godziny. 
 

Pytania prasowe redakcji po poprzednim pożarze katedry w okolicy:

Szanowni Państwo, 
W mieście Gorzów Wielkopolski doszło do pożaru średniowiecznej budowli. Wieżę która uległa pożarowi zbudowano na przełomie wieków XIII i XIV, czyli ok. 700-800 lat temu. Ma 40 metrów wysokości. 

Jakim cudem w XXI wieku pożar średniowiecznej budowli trwał całą dobę? Czy nie nastał postęp technologiczny umożliwiający ugaszenie pożaru w kilku chwilach? Sieci społecznościowe odbiegają filmy wideo pokazujące np. gaszenie pożaru za pomocą użycia niskich,  basowych dźwięków. 

Czy straż pożarna w woj. lubuskim posiada sprzęt umożliwiający ugaszenie pożaru na wysokości 40 metrów? Czy,  jeśli go brakowało,  to nie można było wezwać pomocy z pobliskiego miasta Berlin? 

Zechcę tylko napomknąć że ostatni remont wieży kościoła mariackiego w pobliskim mieście Frankfurt nad Odrą kosztował o ile się nie mylę kwotę ok.600- 700 mln PLN. 

Kto pokryje koszty spowodowane pożarem wieży gotyckiej w Gorzowie trwającym całą dobę? 
Pozdrawiam

Szanowny Panie Rzeczniku

 

Prosimy o udzielenie bezpośredniej odpowiedzi Panu Redaktorowi.

 

 

Z poważaniem

Wydział Prasowy

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
(..)
mswia.gov.pl  |  rzecznik(na serw.)mswia.gov.pl
WR-I.077.1.10.2017

WYDAWNICTWO
Merkuriusz Polski
„ Wieczorna.pl „ sp. z o.o.
Zielona Góra
ul. Dolina Zielona 24a

Dot. pożaru Katedry w Gorzowie Wlkp.

Odpowiadając na zawarte w e-mailu pytania Pana Redaktora informuję :
1.W działaniach ratowniczo-gaśniczych bezpośrednio zaangażowanych było 69 pojazdów ratowniczo-
gaśniczych, w tym pojazdy specjalistyczne. Natychmiast po otrzymaniu informacji o pożarze wieży
Kościoła zadysponowano pojazdy umożliwiające prowadzenie działań gaśniczych na wysokości w
postaci : samochód podnośnik o zasięgu 42m, samochód drabina o zasięgu 37m oraz samochód
podnośnik o zasięgu 25m. Wszystkie wymienione pojazdy stanowią wyposażenie dwóch Jednostek
Ratowniczo-Gaśniczych w Gorzowie Wlkp.
W celu wsparcia działań gaśniczych zadysponowano dodatkowo specjalistyczny samochód
podnośnik o zasięgu 50m , samochód drabina o zasięgu 42m , z woj., zachodniopomorskiego oraz
specjalistyczny samochód podnośnik o zasięgu 53m z woj. wielkopolskiego.
2. Obecnie programy studiów w SGSP w Warszawie, nauczania w Szkołach Aspirantów oraz Szkołach
podoficerskich nie obejmują tematyki taktyki prowadzenia działań gaśniczych z wykorzystaniem
niskich ,basowych dźwięków.
Przytoczona przez Pana Redaktora technika gaszenia pożaru dźwiękiem jest w etapie ciągłych prób
badawczych w związku z tym jest metodą ,która nie weszła do powszechnego zastosowania w taktyce
działań gaśniczych straży pożarnych.

otrzymano od:

kpt. Dariusz Szymura

Oficer prasowy – KW PSP Gorzów Wlkp.


literatura:

[1] Hussain, Noor Zainab; Arnold, Paul (16 April 2019)."Insurers expect France to bear Notre-Dame rebuilding cost". Reuters. dostęp dn. 16 kwietnia 2019.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz