Cieszyn,

czwartek, 31 stycznia 2019

Polska zasłynęła w Europie swoim padlinomięsem

Europejczycy czytają w BBC News na pierwszej stronie news dnia o sprzedaży padliny z Polski która trafiła na europejskie stoły. 10 ton padlinomięsa z ubojni którą sfilmowano w Polsce ukrytą kamerą trafiło na stoły mięsożerców Europy z czego 1/4 z nich nabyła padlinomięso poza Polską. Te dane są i tak niewiarygodne i prawdopodpbnie mocno i wielokrotnie zaniżone. Jest to wg mnie fejknews bo proceder trwał dłużej. 

Wg BBC News--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra


wtorek, 29 stycznia 2019

Pęknięcie tamy w kraju federalnym Minas Gerais może być największą katastrofą od 30 lat

Jak podkreślają autorzy piszący w brazylijskim wydaniu BBC, pęknięcie tamy w kraju federalnym Minas Gerais (Brazylia), może być największą katastrofą od 3 dekad, biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych. Poprzednio równie śmiertelna katastrofa miała miejsce 3 dekady temu we Włoszech.

W dniu wczorajszym czytałem prasę brazylijską na ten temat. Liczba zaginionych sięga ok. 305, znaleziono kilkadziesiąt ciał. Z uwagi że w tym regionie wcześniej również pękła tama, populacja pyta czemu katastrofa powtórzyła się. Istniał system alarmowy na wypadek pęknięcia tamy, który jednak nie zadziałał, nie włączył się.  

opr. Adam Fularz na podstawie brazylijskiej wersji BBC

--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

wtorek, 15 stycznia 2019

Kartka z kalendarza- 15.1.2019. "Dramy jak na strimie": młodzi ludzie komentują ostatnie wydarzenia

Pamiętnik. 15 stycznia 2019 roku

Zapytałem o opinię odnośnie ostatnich wydarzeń dwie młode osoby. Szczególnie ta najmłodsza z osób udzieliła komentarz który aż zaraz zanotowałem. 

"Dramy jak na strimie"- powiedziała mając na myśli ostatnie wydarzenia. Dramy to dramatyczne sceny, a strimy to współczesne kanały telewizyjne działające na żywo w internecie. Wg mojego rozmówcy pełno w nich pozorowanych, nieprawdziwych, fejkowych dramatycznych wydarzeń. "Że ktoś niby nie ma nóg, bo niby je stracił, a potem po prostu wstaje"- opisywał te strimowane dramy. Druga z osób także miała wrażenie jakiegoś fejku, zorganizowanego sztucznie dla uzyskania jakiegoś narracyjnego efektu.

Gdy przechodziłem, inne osoby rozmawiały akurat o politykach. Nie śledziłem tej rozmowy w ogóle. Gdy podszedłem bliżej, okazało się że zarzucały one w swojej rozmowie tym współczesnym politykom kreatywną księgowość, i te liczbowe sukcesy miały być wg treści rozmowy- efektem księgowych manipulacji, zwykłym fejkiem...

Opr. Adam Fularz

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 9 stycznia 2019

Nowa platforma do zarządzania samorządami pozwala wyeliminować polityków z najważniejszych decyzji

W brytyjskim wydaniu BBC ukazał się artykuł o  technologii pozwalającej pozbyć się wplywu polityków na większość decyzji w samorządach. Mężczyzna Pablo Soto który zaprojektował popularne platformy peer-to-peer, wszedł w życie polityki i opracował oprogramowanie do zarządzania samorządami przez samych mieszkańców. 

"Decide Madrid" to popularna platforma z 400 użytkowników mająca na celu eliminację polityków z procesu decyzji samorządów lokalnych w Madrycie. Jej twórcy-np. Pablo Soto, odnieśli sukces. W ten sposób mieszkańcy Madrytu decydują o prawie półmiliardowym budżecie. Ma ona być  uzupełniona o wylosowane ciało doradcze wzorem starożytnych demokracji których skład w całości pochodził z publicznych losowań.

Oprogramowanie które stoi za tą platformą wdrożono w 33 krajach w ponad stu instytucjach rządowych. Urugwaj jest pierwszym krajem który wdrożył to rozwiązanie na szczeblu krajowym.

Adam Fularz 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

niedziela, 6 stycznia 2019

Indywidualiści w Polsce są prześladowani. Powinni wyjechać z kraju- tłumaczy ekonomista

Osoby które mają zdolność do samodzielnego myślenia i są w stanie funkcjonować samodzielnie, bez odniesienia do wartości dzielonych przez większe grupy odniesienia - powinny wyjechać z jurysdykcji Rzeczpospolita Polska- oceniam jako ekonomista.

Osoby takie są w Polsce w sposób skrajny dyskryminowane, ponieważ w odczuciu osób o osobowościach autorytarnych ze "zwartych grup" stanowią dla nich zagrożenie. Osoby te są więc w Polsce przedmiotem tak zwanej "autorytarnej agresji". Są one groźne dla dominujących w Polsce osobowości autorytarnych i dla innych członków grup, bowiem potrafią myśleć samodzielnie, i nie potrzebują "wsparcia grupy". Indywidualiści są postrzegani jako zagrożenie dla popularnego w Polsce typu "osobowości autorytarnej". 

W Polsce samo wychowanie jest już autorytarne, a uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez polski system szkolny może skutkować i w mojej ocenie skutkuje autorytarnym zaburzeniem osobowości Wg Wikipedii, jako konstrukcja osobowość autorytarna rozwija się, gdy potrzeby emocjonalne dziecka nie są zaspokajane, wychowawcy często stosują kary jako środek wychowawczy.

O ile na przykład holenderskie dzieci w wieku ok. 9-10 lat mają swój własny styl ubioru, i nie mają problemu ubierać się np. "skrajnie kontrowersyjnie" jak na polskie warunki (np. zejść do hotelowej restauracji w jednoczęściowym dresie "onepiece" na uroczyste noworoczne śniadanie), o tyle w Polsce dzieci w tym samym wieku w porównaniu z dziećmi holenderskimi zachowują się jak upośledzone, bawią się jeszcze klockami, są ubierane przez rodziców etc. 

W Polsce dzieci w tym wieku często jeszcze traktuje się jakby były mentalnie upośledzone, co odbija się na ich zachowaniu. Panuje dominacja osobowości autorytarnych które postrzegają świat przez pryzmat stereotypów, i całkowita pogarda i prześladowanie osób wewnątrzsterownych (indywidualistów, nonkonformistów). W Polsce nie zobaczymy zbyt wielu dzieci w wieku 9 lat które się np. całkowicie same ubierają i same wybierają swoje ulubione marki ubrań. 

W Polsce jest bardzo niewiele osób będących indywidualistami, stąd ich dyskryminacja w miejscu pracy, w życiu osobistym etc. Osoby takie znajdą się jak w wodzie gdy wyjadą z Polski do krajów cywilizacji Zachodu- oceniam. W Polsce dominuje konformizm, dostosowywanie się do ogółu, co narzuca często skrajne formy konserwatyzmu w zachowaniach codziennych.

Polskie media są zwykle w sposób skrajny konserwatywne czy faszyzujące, polski autorytarny system edukacji dyskryminuje i prześladuje indywidualistów, którzy często nie mają szans na ukończenie studiów z powodu stałych prześladowań i dyskryminacji. Co więcej, wychowanie w duchu autorytarnym zostało ostatnio oficjalnie wpisane jako doktryna edukacyjna w tej jurysdykcji. 

Polskie społeczeństwo ma tendencję do skrajnego konformizmu z powodów wyznaniowych. Najpóźniej ze wszystkich miało nową konstytucję czy wolne wybory po okresie autorytaryzmu:

"Wolne wybory w Polsce odbyły się dopiero w październiku 91 roku. Później niż gdziekolwiek indziej w Europie Wschodniej. W międzyczasie były już wolne wybory nawet wAlbanii" (A. Romaszewska, "Tchórzostwo i postokrągłostołowe przesądy")

Popatrzmy na daty "wolnych wyborów" w Polsce i w reszcie transformującej się Europy:

Węgry: 24 Marca 1990

NRD: 18 Marca 1990

Czechy: Czerwiec 1990

Bułgaria: czerwiec 1990

Rumunia: 20 maja 1990

Polska: 27 Październik 1991

Od wiosny 1989 do wiosny 1991 roku każdy komunistyczny lub były komunistyczny kraj Europy Środkowej i Wschodniej, a także w przypadku ZSRR i Jugosławii każda republika, przeprowadził konkurencyjne wybory parlamentarne. Odbywały się po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci. Niektóre wybory były tylko w niewielkim stopniu wolne jak początkowo w Polsce, inne- w pełni demokratyczne. 

Wszystkie daty wyborów:

(tylko w 30 % "wolne") Polska - 04 czerwca 1989
    Turkmenistan - 07 stycznia 1990
    Uzbekistan - 18 lutego 1990
    Litwa - 24 lutego 1990
    Moldova- 25 lutego 1990
    Kirgistan - 25 lutego 1990
    Tadżykistan - 25 lutego 1990
    Białoruś - 03 marca 1990
    Rosja - 04 marca 1990
    Ukraina - 04 marca 1990
    Wschodnie Niemcy - 18 marca 1990
    Estonia - 18 marca 1990
    Łotwa - 18 marca 1990
    Węgry - 25 marca 1990
    Kazachstan - 25 marca 1990
    Słowenia - 08 kwietnia 1990
    Chorwacja - 24 kwietnia 1990
    Rumunia - 20 maja 1990
    Armenia - 20 maja 1990
    Czechosłowacja - 08 czerwca 1990
    Bułgaria - 10 czerwca 1990
    Azerbejdżan - 30 września 1990
    Gruzja - 28 października 1990
    Macedonia - 11 listopada 1990
    Bośnia i Hercegowina - 18 listopada 1990
    Serbia - 08 grudnia 1990
    Czarnogóra - 09 grudnia 1990
    Albania - 07 kwietnia 1991

    Polska: 27 Październik 1991

 

opr. (af)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf