Cieszyn,

wtorek, 15 stycznia 2019

Kartka z kalendarza- 15.1.2019. "Dramy jak na strimie": młodzi ludzie komentują ostatnie wydarzenia

Pamiętnik. 15 stycznia 2019 roku

Zapytałem o opinię odnośnie ostatnich wydarzeń dwie młode osoby. Szczególnie ta najmłodsza z osób udzieliła komentarz który aż zaraz zanotowałem. 

"Dramy jak na strimie"- powiedziała mając na myśli ostatnie wydarzenia. Dramy to dramatyczne sceny, a strimy to współczesne kanały telewizyjne działające na żywo w internecie. Wg mojego rozmówcy pełno w nich pozorowanych, nieprawdziwych, fejkowych dramatycznych wydarzeń. "Że ktoś niby nie ma nóg, bo niby je stracił, a potem po prostu wstaje"- opisywał te strimowane dramy. Druga z osób także miała wrażenie jakiegoś fejku, zorganizowanego sztucznie dla uzyskania jakiegoś narracyjnego efektu.

Gdy przechodziłem, inne osoby rozmawiały akurat o politykach. Nie śledziłem tej rozmowy w ogóle. Gdy podszedłem bliżej, okazało się że zarzucały one w swojej rozmowie tym współczesnym politykom kreatywną księgowość, i te liczbowe sukcesy miały być wg treści rozmowy- efektem księgowych manipulacji, zwykłym fejkiem...

Opr. Adam Fularz

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 9 stycznia 2019

Nowa platforma do zarządzania samorządami pozwala wyeliminować polityków z najważniejszych decyzji

W brytyjskim wydaniu BBC ukazał się artykuł o  technologii pozwalającej pozbyć się wplywu polityków na większość decyzji w samorządach. Mężczyzna Pablo Soto który zaprojektował popularne platformy peer-to-peer, wszedł w życie polityki i opracował oprogramowanie do zarządzania samorządami przez samych mieszkańców. 

"Decide Madrid" to popularna platforma z 400 użytkowników mająca na celu eliminację polityków z procesu decyzji samorządów lokalnych w Madrycie. Jej twórcy-np. Pablo Soto, odnieśli sukces. W ten sposób mieszkańcy Madrytu decydują o prawie półmiliardowym budżecie. Ma ona być  uzupełniona o wylosowane ciało doradcze wzorem starożytnych demokracji których skład w całości pochodził z publicznych losowań.

Oprogramowanie które stoi za tą platformą wdrożono w 33 krajach w ponad stu instytucjach rządowych. Urugwaj jest pierwszym krajem który wdrożył to rozwiązanie na szczeblu krajowym.

Adam Fularz 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

niedziela, 6 stycznia 2019

Indywidualiści w Polsce są prześladowani. Powinni wyjechać z kraju- tłumaczy ekonomista

Osoby które mają zdolność do samodzielnego myślenia i są w stanie funkcjonować samodzielnie, bez odniesienia do wartości dzielonych przez większe grupy odniesienia - powinny wyjechać z jurysdykcji Rzeczpospolita Polska- oceniam jako ekonomista.

Osoby takie są w Polsce w sposób skrajny dyskryminowane, ponieważ w odczuciu osób o osobowościach autorytarnych ze "zwartych grup" stanowią dla nich zagrożenie. Osoby te są więc w Polsce przedmiotem tak zwanej "autorytarnej agresji". Są one groźne dla dominujących w Polsce osobowości autorytarnych i dla innych członków grup, bowiem potrafią myśleć samodzielnie, i nie potrzebują "wsparcia grupy". Indywidualiści są postrzegani jako zagrożenie dla popularnego w Polsce typu "osobowości autorytarnej". 

W Polsce samo wychowanie jest już autorytarne, a uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez polski system szkolny może skutkować i w mojej ocenie skutkuje autorytarnym zaburzeniem osobowości Wg Wikipedii, jako konstrukcja osobowość autorytarna rozwija się, gdy potrzeby emocjonalne dziecka nie są zaspokajane, wychowawcy często stosują kary jako środek wychowawczy.

O ile na przykład holenderskie dzieci w wieku ok. 9-10 lat mają swój własny styl ubioru, i nie mają problemu ubierać się np. "skrajnie kontrowersyjnie" jak na polskie warunki (np. zejść do hotelowej restauracji w jednoczęściowym dresie "onepiece" na uroczyste noworoczne śniadanie), o tyle w Polsce dzieci w tym samym wieku w porównaniu z dziećmi holenderskimi zachowują się jak upośledzone, bawią się jeszcze klockami, są ubierane przez rodziców etc. 

W Polsce dzieci w tym wieku często jeszcze traktuje się jakby były mentalnie upośledzone, co odbija się na ich zachowaniu. Panuje dominacja osobowości autorytarnych które postrzegają świat przez pryzmat stereotypów, i całkowita pogarda i prześladowanie osób wewnątrzsterownych (indywidualistów, nonkonformistów). W Polsce nie zobaczymy zbyt wielu dzieci w wieku 9 lat które się np. całkowicie same ubierają i same wybierają swoje ulubione marki ubrań. 

W Polsce jest bardzo niewiele osób będących indywidualistami, stąd ich dyskryminacja w miejscu pracy, w życiu osobistym etc. Osoby takie znajdą się jak w wodzie gdy wyjadą z Polski do krajów cywilizacji Zachodu- oceniam. W Polsce dominuje konformizm, dostosowywanie się do ogółu, co narzuca często skrajne formy konserwatyzmu w zachowaniach codziennych.

Polskie media są zwykle w sposób skrajny konserwatywne czy faszyzujące, polski autorytarny system edukacji dyskryminuje i prześladuje indywidualistów, którzy często nie mają szans na ukończenie studiów z powodu stałych prześladowań i dyskryminacji. Co więcej, wychowanie w duchu autorytarnym zostało ostatnio oficjalnie wpisane jako doktryna edukacyjna w tej jurysdykcji. 

Polskie społeczeństwo ma tendencję do skrajnego konformizmu z powodów wyznaniowych. Najpóźniej ze wszystkich miało nową konstytucję czy wolne wybory po okresie autorytaryzmu:

"Wolne wybory w Polsce odbyły się dopiero w październiku 91 roku. Później niż gdziekolwiek indziej w Europie Wschodniej. W międzyczasie były już wolne wybory nawet wAlbanii" (A. Romaszewska, "Tchórzostwo i postokrągłostołowe przesądy")

Popatrzmy na daty "wolnych wyborów" w Polsce i w reszcie transformującej się Europy:

Węgry: 24 Marca 1990

NRD: 18 Marca 1990

Czechy: Czerwiec 1990

Bułgaria: czerwiec 1990

Rumunia: 20 maja 1990

Polska: 27 Październik 1991

Od wiosny 1989 do wiosny 1991 roku każdy komunistyczny lub były komunistyczny kraj Europy Środkowej i Wschodniej, a także w przypadku ZSRR i Jugosławii każda republika, przeprowadził konkurencyjne wybory parlamentarne. Odbywały się po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci. Niektóre wybory były tylko w niewielkim stopniu wolne jak początkowo w Polsce, inne- w pełni demokratyczne. 

Wszystkie daty wyborów:

(tylko w 30 % "wolne") Polska - 04 czerwca 1989
    Turkmenistan - 07 stycznia 1990
    Uzbekistan - 18 lutego 1990
    Litwa - 24 lutego 1990
    Moldova- 25 lutego 1990
    Kirgistan - 25 lutego 1990
    Tadżykistan - 25 lutego 1990
    Białoruś - 03 marca 1990
    Rosja - 04 marca 1990
    Ukraina - 04 marca 1990
    Wschodnie Niemcy - 18 marca 1990
    Estonia - 18 marca 1990
    Łotwa - 18 marca 1990
    Węgry - 25 marca 1990
    Kazachstan - 25 marca 1990
    Słowenia - 08 kwietnia 1990
    Chorwacja - 24 kwietnia 1990
    Rumunia - 20 maja 1990
    Armenia - 20 maja 1990
    Czechosłowacja - 08 czerwca 1990
    Bułgaria - 10 czerwca 1990
    Azerbejdżan - 30 września 1990
    Gruzja - 28 października 1990
    Macedonia - 11 listopada 1990
    Bośnia i Hercegowina - 18 listopada 1990
    Serbia - 08 grudnia 1990
    Czarnogóra - 09 grudnia 1990
    Albania - 07 kwietnia 1991

    Polska: 27 Październik 1991

 

opr. (af)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

niedziela, 30 grudnia 2018

Czy w średniowieczu dokonano zmany kalendarza? Nowa teoria zyskuje coraz większą popularność.

Karol Wielki był wymyślony a jego nieliczne monety to monety Karola Prostaka? Tak twierdzą autorzy z kanału Bald Tv. Całe 297 lat historii między rokiem 614 n.e. a 911 n.e. ma być wg nich efektem kościelnych fałszerzy. Być może wcześniej chciano osiągnąć rok 1000.

Autorzy kanału Bald Tv podają w opisie swojej audycji:

"Wstęp: Hipoteza Czasu Widmowego mówi, że wczesne średniowiecze z całkowitą pewnością nie przebiegało tak, jak jest to opisane w podręcznikach, a wszelkie nieścisłości dają się wytłumaczyć istnieniem fikcyjnych stuleci wpisanych pomiędzy rzeczywiste. Wiele poszlak wskazuje na to, że chodzi o okres ok. 300 lat obejmujący 7,8 i 9 wiek naszej ery. Teoria ta została oficjalnie przedstawiona przez Niemca, Heribert'a Illig'a w książce pt. "Das Erfundene Mittelalter" na polski "Wymyślone Średniowiecze" z 1996 roku.(…)Jednak najbardziej niewyjaśniony jest fenomen, na który zwrócił uwagę wybitny mediewista, Horst Fuhrmann w swoim końcowym referacie na kongresie MGH.Określił go fałszerstwami antycypacyjnymi. czyli „wyprzedzającymi". Zostały one utworzone na wieki przed ich wpływem politycznym lub prawnym. Przykładami są (a) Legenda Sylwestra o chrzcie Konstantyna, która powstała w 4 wieku, a miała wpływ dopiero w 8 wieku (B) Fałszerstwa Symmachusa: napisane około roku 500, wpływ dopiero w 11 wieku;. (C) Donacja Konstantyna, dokument napisany około r. 750, wpływ dopiero w 11 wieku, czy Pseudoisidor z początku 9 wieku, który wpływ miał dopiero w 11 wieku.(…) Illig przytacza jeszcze wiele poszlak które cementują jego hipotezę. Przed czasem widmowym pojawiło się wiele wynalazków które później miały trzystuletnią przerwę w swoim rozwoju, aby pojawić się następnie dopiero w roku dziewięćsetnym. Należą do nich np. podkowy, Strzemiona, Pług asymetryczny czy trójpolówka. Z historii wiadomo że kiedy pojawia się takie odkrycie, bardzo szybko się rozpowszechnia, natomiast tu przez 300 lat nie działo się nic. Archeolodzy nic nie odkryli. Karol wielki posiadał ogromną armię ciężkich, opancerzonych wojowników, z którą galopował wzdłuż i wrzesz po całej europie. Raz pojawiali się w Hiszpanii, raz w północnych Włoszech, raz u saksów raz u Awarów. A kto galopuje w ciężkim pancerzu, potrzebuje dobrego Siodła i strzemion. Strzemiona dotarły do europy w roku 570 ze wschodu. Według odkryć archeologicznych wojownicy Karola wielkiego jednak nie posiadali strzemion. Te rozpowszechniły się w europie dopiero w dziesiątym wieku. Strzemiona pojawiają się więc w roku 570 , później kiedy są najbardziej potrzebne armii Karola wielkiego, ich nie ma i pojawiają się dopiero ponownie w wieku dziesiątym.Według oficjalnych biografii Karolowi wielkiemu przypisywane jest mnóstwo osiągnięć cywilizacyjnych. Był on wszechpotężny i wszechobecny. Był wszędzie w tym samym czasie. Dystans jaki przebył na koniu albo na małych okrętach równał się w zależności od obliczeń dwu- lub trzykrotnemu obwodowi ziemi, czyli od około 80 do 120 000 km. wszystko bardzo mało prawdopodobne. Przypisywano mu wszystko co dało się przypisać. Podobno jego zasługą jest warzenie piwa , uprawa winogron i produkcja wina. miał on wydać ustawy dotyczące obchodzenia się z winem. przypisywano mu też reformę nauki i pisma i najstarszą w zachodnim świecie reformę wymiarów. Mimo to, do dzisiaj nie wiemy jak definiował np. miarę objętości w tej reformie. Według Illiga Przesunięcie czasu o około 300 lat spowodowało powstanie pewnej historycznej próżni którą trzeba było zapełnić jak największą ilością zmyślonych szczegółów. Upchano tam więc większość średniowiecznych osiągnięć zachodniej Europy, tworząc postać swego rodzaju nadczłowieka i pewne apogeum średniowiecznej cywilizacji. "

wg BaldTv @Youtube.

Jako krytykę podaje się fakt wystąpienia dwóch zaćmień słońca w odstępach kilkunastu miesięcy- 2 października 480 p.n.e. i 14 lutego 478 p.n.e.

Opr. A.Fularz na podstawie detektywprawdy.pl oraz kanału Bald Tv na YouTube.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 23 listopada 2018

Redakcja otrzymała taką oto informację prasową o otwarciu sklepu Aldi w Cieszynie

Oto co dostałem na redakcyjną skrzynkę mail:

Szanowni Państwo,
przesyłam informację na temat otwarcia nowego sklepu ALDI w Cieszynie.
Pełna treść komunikatu prasowego wraz ze zdjęciami znajduje się w załączniku. W razie potrzeby służę większą ilością i lepszą rozdzielczością zdjęć.

Do Państwa dyspozycji umieszczam także link do filmu ilustrującego nowy koncept wizerunkowy sieci sklepów ALDI:

Do Państwa dyspozycji umieszczam także link do filmu ilustrującego nowy koncept wizerunkowy sieci sklepów ALDI:
https://www.youtube.com/watch?v=k-GtjS5Aytw

W przypadku dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.
Drugi majl:

Na Pana prośbę wysyłam poniżej informację prasową o otwarciu sklepu Aldi w Cieszynie. Będziemy wdzięczni za informację, czy możemy liczyć na publikację pressa.
Pozdrawiam serdecznie, Bogna Piechocka, (...)

Otwarcie pierwszego sklepu ALDI w Cieszynie
Jednym z głównych najemców nowopowstałej Galerii Stela w Cieszynie jest renomowana sieć dyskontów ALDI. W czwartek, 22 listopada o godzinie 900 nastąpiło oficjalne otwarcie sklepu o powierzchni 750 m2. Jest to pierwszy sklep sieci w Cieszynie. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji, jak kącik animacyjny dla najmłodszych, degustacje flagowych produktów ALDI czy liczne promocje sięgające nawet 70%. Świętowanie trwać będzie jeszcze 2 dni, w każdym dniu przewidziano inne atrakcje.
Cieszymy się z premiery marki ALDI w Cieszynie, w długo wyczekiwanym przez mieszkańców centrum handlowym. Doskonała lokalizacja i liczne udogodnienia dla klientów sprawiają, że łatwo i wygodnie zrobią zakupy, korzystając również z innych usług galerii – komentuje Eliza Polak, Kierownik Sprzedaży.
Dokładnie 22 listopada klienci nowo otwartego sklepu wezmą udział w degustacjach kawy, napojów, słodyczy i pieczywa z dodatkami. Skorzystają też z promocji cenowych wynoszących nawet 70%, a także otrzymają upominki firmowe. Dla dzieci uruchomiona zostanie specjalna strefa z animacjami: malowaniem buziek oraz balonowym zoo, która będzie czynna w godzinach 11-19.
W piątek na klientów czekają degustacje asortymentu świeżego, w tym pieczywa, owoców i warzyw. W tym dniu sieć przewidziała dedykowaną promocję -20 % na pieczywo wypiekane na miejscu.
Sobota, 24 listopada będzie dniem dla rodzin z atrakcjami takimi jak malowanie buziek i balonowe zoo, stanowisko kreatywne, a także degustacja słodyczy, soków i napoi. Ponad 50 artykułów dla dzieci będzie można w tym dniu nabyć 20 % taniej.
Wnętrze sklepu zostało zaprojektowane w oparciu o nowy koncept wizualny, gwarantujący intuicyjne zakupy w przyjaznym otoczeniu. Jego motywem przewodnim jest świeżość, zarówno pod kątem zaaranżowania przestrzeni, jak i asortymentu i jego ekspozycji. Sieć zadbała o oznaczenia, umożliwiające szybsze odnajdywanie potrzebnych artykułów, nowoczesny design i przestronność nowego sklepu. W trakcie zakupów na klientów czekają liczne udogodnienia, jak np. krajalnica do chleba czy małe wózki dla dzieci.
Klienci ALDI mogą korzystać z parkingu Galerii Stela. Do 2 h parking jest bezpłatny, po tym czasie należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem galerii w parkometrze.
Godziny otwarcia sklepu od poniedziałku do soboty to 700-2100, a w niedziele handlowe 900-1800.
W pierwszym dniu otwarcia (22.11) sklep będzie czynny w godzinach pracy galerii, od 900 do 2000.
Na potrzeby nowego sklepu, sieć zatrudniła około piętnastu pracowników.
---
ALDI to niemiecka sieć dyskontów, posiadająca głównie na zachodzie i południu Polski 129 sklepów i zatrudniająca ponad 2 000 pracowników. Misja ALDI wyraża się w haśle „Wysoka jakość w dobrej
cenie”. Oprócz dostarczania klientom produktów wysokiej jakości w dobrej cenie, spółka stawia na długotrwałe, sprawiedliwe i niezawodne relacje handlowe z dostawcami oraz spełnianie wymogów firmy odpowiedzialnej społecznie.

Dodatkowe informacje: Patrycja Narożna, patrycja.narozna na serw. prart-media.pl, (..)

niedziela, 21 października 2018

Gdzie iść głosować? Wybory samorządowe 2018, lokale wyborcze w mieście Cieszyn

wg PKW

poniedziałek, 4 marca 2013

Historia cieszyńskich tramwajówByła to jedna z najkrócej istniejących sieci tramwajowych w Europie środkowej, założona w 1911 roku, zlikwidowana oficjalnie po 10 latach w drugiej połowie 1921 r. Obecnie już ślad po niej prawie zaginął i tylko nieliczni pamiętają  że kiedyś, w Cieszynie (czeskim) dzwonki tramwajów, zgrzytanie kół na zakrętach i zwrotnicach dodawały miastu tego jakże "wielkomiejskiego" klimatu...

Prawdopodobnie (bo są też inne informacje z innych źródeł) 10. lutego 1911 roku był pierwszym dniem funkcjonowania cieszyńskiej komunikacji tramwajowej. Długość linii wynosiła dokładnie 1 724 m. Ruch tramwajów odbywał się po torowiskach o rozstawie szyn 1000 mm, na odcinkach jednotorowych z dwoma mijankami - pierwsza (0,721 km) przed mostem na Olzie a druga (1,344 km) w Rynku. 

Przy dworcu kolejowym (początek linii) była dwutorowa krańcówka (tzw. "widełki") składające się z dwóch "ślepych" żeberek o długości 56 m. Druga krańcówka była pojedynczym "ślepym" torem. Wagony jeździły bez doczep, więc odpadało ich "wekslowanie". Za mostem (0,869 km) zaczynał się długi na ok. 600 m tor zjazdowy do zajezdni. Na stanie zajezdni były cztery wagony silnikowe produkcji firmy Ringhoffer (numery fabryczne 77 793 - 77 796), wyposażone w osprzęt elektryczny firmy AEG. 

Prawdopodobnie na wyposażeniu zajezdni był tez roboczy wóz wieżowy do obsługi sieci trakcyjnej, oraz pług śnieżny  ale te informacje nie są potwierdzone. W ruchu liniowym były zwykle trzy wagony, czwarty stał "w rezerwie" w zajezdni. Tramwaje kursowały ulicami: od dworca w Czeskim Cieszynie kawałek równolegle do linii kolejowej aż do ul. Hlavni Nadrażni, następnie (przed mostem mijanka) przez Most Przyjaźni ulicą Zamkową, potem Głęboką, przecinały Rynek (mijanka) ukośnie aby wjechać w ul. Szersznika, później przecinały Górny Rynek i kończyły w ul. Wyższa Brama. Istniała również odnoga do zajezdni na ul. Dojazdowej poprzez ul. Zamkową. Obecnie na tych ulicach pozostało trochę rozetek.